Lac Courte Oreilles Ojibwe

Lac Courte Oreilles Ojibwe


 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • 31
 • 1
  4:30pm
  @Lac Courte Oreilles Ojibwe High School
  Theresa Williams Gymnasium

 • 2
  5:00pm
  @Mellen High School
  5:30pm
  @Lac Courte Oreilles Ojibwe High School
  Theresa Williams Gymnasium

  6:30pm
  @Lac Courte Oreilles Ojibwe High School
  Theresa Williams Gymnasium

 • 3
 • 4
  5:45pm
  (Rescheduled)
  @Lac Courte Oreilles Ojibwe High School
  Theresa Williams Gymnasium

  7:15pm
  (Rescheduled)
  @Lac Courte Oreilles Ojibwe High School
  Theresa Williams Gymnasium

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
  6:00pm
  @Lac Courte Oreilles Ojibwe High School
  Theresa Williams Gymnasium

 • 9
 • 10
 • 11
  6:00pm
  (Changed)
  @Lac Courte Oreilles Ojibwe High School
  Theresa Williams Gymnasium

 • 12
  6:00pm
  (Changed)
  @Lac Courte Oreilles Ojibwe High School
  Theresa Williams Gymnasium

  6:00pm
  (Changed)
  @Lac Courte Oreilles Ojibwe High School
  Theresa Williams Gymnasium

 • 13
 • 14
 • 15
  5:45pm
  @Lac Courte Oreilles Ojibwe High School
  Theresa Williams Gymnasium

  7:00pm
  @Lac Courte Oreilles Ojibwe High School
  Theresa Williams Gymnasium

 • 16
  5:30pm
  @Winter High School
  6:30pm
  @Winter High School
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
  5:45pm
  (Rescheduled)
  @Lac Courte Oreilles Ojibwe High School
  Theresa Williams Gymnasium

  7:15pm
  (Rescheduled)
  @Lac Courte Oreilles Ojibwe High School
  Theresa Williams Gymnasium

 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6